O nama

Organizacija „Forum for Development and Multiethnic Collaboration/FDMC “Forum za razvoj i miltietnicku saradnju“  je organizacija civilnog društva iz Gračanice koja za cilj ima promovisanje evropskih vrednosti  i procesa evropskih integracija na Kosovu. FMDC je nezavisna, neprofitna organizacija koja promoviše razvoj civilnog društva, ljudskih prava  i zajednica na demokratskim osnovama. FDMC  sarađuje sa različitim etničkim grupama kroz konsultativne procese i aktivnosti. Glavna načela FMDC-a su: tolerancija, stvaranje partnerstva sa ostalim većinskim organizacijama,  kao i ljudi/radnici, koji su glavna osnova i vrednost ove organizacije. Aktivnosti FDMC-a su usmerene ka osnaživanju NVO sektora, pružanjem tehničke podrške i informacija lokalnim samoupravama i građanima u sferi povezivanja, transparentnosti, promociji, zagovaranju javnih politika, umrežavanju NVO-a i koordinaciji NVO-a u zajedničkim projektima, kroz obezbeđivanje usluga, kao što je javno informisanje, dijalog i proces pomirenja zajednica na Kosovu.