Panel debate: Are we on track and how to normalize relationship between Belgrade-Pristina in the light of potential dialogue continuation and new Kosovo government formation?

NGO Forum for Development and Multiethnic Cooperation/FDMC has organized panel debate:  Are we on track and how to normalize relationship between Belgrade-Pristina in the light of potential dialogue continuation and new Kosovo government formation? This panel discussion further facilitated and provoked open discussion by promoting different opinions on “very hot and sensitive” but crucial issues for both sides. The panel gathered eminent panelists and served as good platform for further promotion of the dialog process on another level using more open way of communication to the central Kosovo minority community audience situated south of Ibar.
The project is funded by the Kosovo Foundation for Open Society/KFOS.

NVO Forum za razvoj i multietničku saradnju/FDMC organizovala je panel:  Da li smo na pravom putu i kako normalizovati odnose između Beograda i Prištine u svetlu potencijalnog nastavka dijaloga i formiranja nove Vlade Kosova?
Ovaj panel je dodatno olakšao i isprovocirao otvorenu diskusiju među zajednicama promovisanjem različitih mišljenja o „veoma vrućim i osetljivim“, ali i ključnim pitanjima za obe strane. Panel je okupio ugledne paneliste i poslužio kao dobra platforma za dalju promociju dijaloga korišćenjem otvorenog načina komunikacije sa zajednicama na centralnom Kosovu/juzno od Ibra.
Projekat finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo/KFOS.

Similar Posts