Predstavljanje istraživanja o transparentnosti opština

Predstavljanje istraživanja o transparentnosti opština

31 januara 2019 Forum za razvoj i multietničku saradnju-FDMC je u Gračanici predstavio istraživanje na temu transparentnosti rada opština sa srpskom većinom i slobodnom protoku informacija. Tokom predstavljanja  istraživanja održana je i debata na kojoj su predstavnici civilnog društva, lokalnih samouprava i drugih institucija govorili o propustima opština, ali i obavezama i pravima samih građana….