Predstavljanje istraživanja o transparentnosti opština

31 januara 2019 Forum za razvoj i multietničku saradnju-FDMC je u Gračanici predstavio istraživanje na temu transparentnosti rada opština sa srpskom većinom i slobodnom protoku informacija.

Tokom predstavljanja  istraživanja održana je i debata na kojoj su predstavnici civilnog društva, lokalnih samouprava i drugih institucija govorili o propustima opština, ali i obavezama i pravima samih građana.

Opštine sa srpskom većinom južno od Ibra ispunjavaju minimum zakonskih obaveza kada je u pitanju transparentnost. Samim tim su građani nedovoljno informisani o radu lokalnih samouprava kao i o pristupu dokumentima od javnog značaja navedeno je tokom predstavljanja  istraživanja.

Svega 18 odsto ispitanih građana u šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra je upoznato sa radom svojih lokalnih samouprava. Putem medija se 27 odsto ispitanika informiše o radu lokalnih samouprava, 20 odsto preko zvaničnih opštinskih internet stranica, dok 35 odsto ispitanih nema nikakva saznanja o tome.

Similar Posts