Prva poseta patronažne sestre porodici novorođenčeta
|

Prva poseta patronažne sestre porodici novorođenčeta

Prva poseta patronažne sestre porodici najčešće je i najduža. Ona tada obrađuje pupčanu ranu, objašnjava majci kako se beba kupa i kako se održava higijena čula i genitalnih organa. a pokazuje i kako se novorođenče oblači i postavlja u položaj za spavanje. Prilikom njene sledeće posete, majka ili otac kupaju bebu, a patronažna sestra je…

Marking the campaign “16 days of activism against gender-based violence”

Marking the campaign “16 days of activism against gender-based violence”

The Global 16 Days Campaign is an international campaign to challenge violence against women and girls. The campaign runs every year from 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, to 10 December, Human Rights Day. Forum for Development and Multiethnic Collaboration / FDMC, UNHCR partner organization, has organized discussion on…