Napred zajedno – priča o mladoj porodici / Forward Together – A Young Family story

Napred zajedno – priča o mladoj porodici / Forward Together – A Young Family story

Svaka porodica u Kolektivnom Centru ima svoju priču o snazi, upornosti i opstajanju, među njima je i mladi bračni par Stanković. Odrastanje u uslovima koje nisu sami birali, učinili su ih jačim, otpornijim i naučili ih da kroz život koračaju stabilnim korakom. Rodom iz Prizrena, nekada četvoročlana a sada šestočlana porodica Stanković je morala svoj…

Održavanje prazničnog duha u Kolektivnim Centrima / Sharing the festive spirit in the Collective Shelters

Održavanje prazničnog duha u Kolektivnim Centrima / Sharing the festive spirit in the Collective Shelters

Dok otkucavaju poslednji sati 2023. FDMC slavi sa ljudima za koje i sa kojima radimo. Kroz partnerstvo sa UNHCR-om, potrudili smo se da izmamimo osmehe deci i podržimo što bolje proslavljanje prazničnih dana na kraju godine interno raseljenim licima i izbeglicama smeštenim u Kolektivnim Centrima. Život i boravak u kolektivnom centru sa sobom nosi svakodnevne…

Debata “Podizanje svesti o značaju imunizacije MMR i HPV vakcinom”

Debata “Podizanje svesti o značaju imunizacije MMR i HPV vakcinom”

U Gračanici je održana debata pod nazivom “Podizanje svesti o značaju imunizacije MMR i HPV vakcinom” na kojoj su dr Danilo Marinković sa odeljenja pedijatrije i specijalista ginekologije dr Ibro Amet govorili o nedoumicama u vezi vakcinisanja MMR i HPV vakcinom. Doktor medicine na odeljenu pedijatrije u Domu zdravlja Gračanica Danilo Marinković kaže da još…

Priča o porodici Beriša – The story of the Berisha family

Priča o porodici Beriša – The story of the Berisha family

Pre devetnaest godina, porodica Beriša morala je da napusti svoj dom u Obiliću, usled martovskih događaja na Kosovu. Iako je to bilo izazovno vreme za mnoge porodice koje su se našle u istoj situaciji, porodica Beriša pronašla je inspirativne trenutke i uspostavila snažnu vezu sa ljudima u Kolektivnom Centru. Nerdžan Beriša, kao tinejdžer, napustio je…

Disease prevention and self-preservation of health

Disease prevention and self-preservation of health

Keeping in mind the mostly elderly population of people residing in the Collective Shelters, health care is a very important and everlasting topic. Within the project implemented by the Forum for Development and Multiethnic Collaboration/FDMC, as a partner organization of UNHCR, on March 29, a social activity on the topic of “Disease prevention and self-preservation…

Prva poseta patronažne sestre porodici novorođenčeta
|

Prva poseta patronažne sestre porodici novorođenčeta

Prva poseta patronažne sestre porodici najčešće je i najduža. Ona tada obrađuje pupčanu ranu, objašnjava majci kako se beba kupa i kako se održava higijena čula i genitalnih organa. a pokazuje i kako se novorođenče oblači i postavlja u položaj za spavanje. Prilikom njene sledeće posete, majka ili otac kupaju bebu, a patronažna sestra je…

Marking the campaign “16 days of activism against gender-based violence”

Marking the campaign “16 days of activism against gender-based violence”

The Global 16 Days Campaign is an international campaign to challenge violence against women and girls. The campaign runs every year from 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, to 10 December, Human Rights Day. Forum for Development and Multiethnic Collaboration / FDMC, UNHCR partner organization, has organized discussion on…

Exhibition of handicrafts “Bazar of Hope”

Exhibition of handicrafts “Bazar of Hope”

On 29 September, in Gračanica/Graçanicë, UNHCR partner organization “Forum for Development and Multiethnic Collaboration – FDMC” jointly with Touristic Organization of Gracanica, brought together displaced persons to present and sell their handmade products. This exhibition of handicrafts and home-made products has been organized in Gračanica/Graçanicë since 2019, as a symbolic contribution towards better integration of…

Vakcinacija – prvi korak ka zdravom odrstanju /   Vaccination – the first step towards growing up healthy

Vakcinacija – prvi korak ka zdravom odrstanju / Vaccination – the first step towards growing up healthy

Imunizacija, kao globalna priča o uspehu i najvećem dostignuću u domenu javnog zdravlja, koja spašava milione života. Poslednje dve godine je posebno aktuelna tema imunizacije jer je Svet doživeo pandemiju korona virusa. „Duže od dva veka kako vakcine doprinose bezbednijem odrastanju, evo da krenem od prve vakcine protiv velikih boginja pa sve do poslednje protiv…

FDMC obeležio Svetski dan izbeglica – FDMC marked World Refugee Day
|

FDMC obeležio Svetski dan izbeglica – FDMC marked World Refugee Day

Svetski dan izbeglica je dan koji nas podseća na ljude koji su ostali bez doma, posla i imovine, koji su prisiljeni da traže siguran, novi dom negde daleko od svog mesta gde su živeli. Povodom obeležavanja Svetskog Dana Izbeglica, Forum za razvoj i multietničku saradnju, partnerska organizacija UNHCR-a, organizovala je Razmenu iskustava sa interno raseljenim…