Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu

logo

Organizacija „Forum for Development and Multiethnic Collaboration/FDMC “ Forum za razvoj i miltietnicku saradnju“ je organizacija civilnog društva iz Gračanice koja za cilj ima promovisanje evropskih vrednosti i procesa evropskih integracija na Kosovu.

Naša misija

FMDC je nezavisna, neprofitna organizacija koja promoviše razvoj civilnog društva, ljudskih prava i zajednica na demokratskim osnovama. FDMC sarađuje sa različitim etničkim grupama kroz konsultativne procese i aktivnosti. Glavna načela FMDC-a su: tolerancija, stvaranje partnerstva sa ostalim većinskim organizacijama, kao i ljudi/radnici, koji su glavna osnova i vrednost ove organizacije

Naša vizija

Aktivnosti FDMC-a su usmerene ka osnaživanju NVO sektora, pružanjem tehničke podrške i informacija lokalnim samoupravama i građanima u sferi povezivanja, transparentnosti, promociji, zagovaranju javnih politika, umrežavanju NVO-a i koordinaciji NVO-a u zajedničkim projektima, kroz obezbeđivanje usluga, kao što je javno informisanje, dijalog i proces pomirenja zajednica na Kosovu.

FDMC Fact Sheet

POGLEDAJTE EMISIJU POVODOM 75 GODINA UJEDINJENIH NACIJA

Naslovi

Partneri