Kviz o COVID-19 sa korisnicima kolektivnih centara / Quiz about COVID-19 with beneficiaries of Collective Shelters

Kviz o COVID-19 sa korisnicima kolektivnih centara / Quiz about COVID-19 with beneficiaries of Collective Shelters

Tokom pandemije, izuzetno je važno informisati se o načinu i prevenciji širenja koronavirusa. Forum za razvoj i multietničku saradnju, partnerska organizacija UNHCR-a, oranizovala je “COVID-19 kviz” sa korisnicima kolektivnih centara iz opština Štrpce i Gračanica. S obzirom da se šire mnoge dezinformacije o načinu prenošenja i zaštite od COVID-19 virusa, učesnici fokus grupe imali su…