Održavanje prazničnog duha u Kolektivnim Centrima / Sharing the festive spirit in the Collective Shelters

Održavanje prazničnog duha u Kolektivnim Centrima / Sharing the festive spirit in the Collective Shelters

Dok otkucavaju poslednji sati 2023. FDMC slavi sa ljudima za koje i sa kojima radimo. Kroz partnerstvo sa UNHCR-om, potrudili smo se da izmamimo osmehe deci i podržimo što bolje proslavljanje prazničnih dana na kraju godine interno raseljenim licima i izbeglicama smeštenim u Kolektivnim Centrima. Život i boravak u kolektivnom centru sa sobom nosi svakodnevne…

Debata “Podizanje svesti o značaju imunizacije MMR i HPV vakcinom”

Debata “Podizanje svesti o značaju imunizacije MMR i HPV vakcinom”

U Gračanici je održana debata pod nazivom “Podizanje svesti o značaju imunizacije MMR i HPV vakcinom” na kojoj su dr Danilo Marinković sa odeljenja pedijatrije i specijalista ginekologije dr Ibro Amet govorili o nedoumicama u vezi vakcinisanja MMR i HPV vakcinom. Doktor medicine na odeljenu pedijatrije u Domu zdravlja Gračanica Danilo Marinković kaže da još…

Porodica kao osnovna ćelija ljudskog društva / Family as the basic cell of human society

Porodica kao osnovna ćelija ljudskog društva / Family as the basic cell of human society

Petočlana porodica Subotić, živela je u Uroševcu, sve do juna 1999. godine, kada su, usled oružanog sukoba, morali da napuste rodno mesto u koloni izbeglica, samo sa torbom ličnih dokumenata. Ovako svoju životnu priču počinje pedesettrogodišnja Trajanka Subotić. Sa suprugom Krstom i troje dece, Trajanka, domaćica, nastavila je život u Kolektivnom centru “Hrast” u Leposaviću….