FDMC obeležio Svetski dan zdravlja / FDMC marked World Health Day

FDMC obeležio Svetski dan zdravlja / FDMC marked World Health Day

Svetski dan zdravlja je globalni dan svesti o očuvanju zdravlja, koji se obeležava 7-og aprila, svake godine. Tim povodom, Forum za razvoj i multietničku saradnju, partnerska organizacija UNHCR-a, u saradnji sa Domom Zdravlja Leposavić, organizovala je posetu korisnicima Kolektivnih Centara u Lešku i Leposaviću. Na Međunarodni dan zdravlja članovi FDMC-a su, sa medicinskom sestrom iz…