Training of Facilitators on ROMACTED II Methodology and Tools

Training of Facilitators on ROMACTED II Methodology and Tools

A two-day “Training of Facilitators on ROMACTED II Methodology and Tools “ started at Monday, 16th August, and will end on 17th August, Tuesday. The aim of the training is to introduce and prepare the new pool of facilitators with ROMACTED II methodology and tools to work with in the implementation of the Programme activities…

PANDEMIJA BEZBEDNOSNIH INCIDENATA

PANDEMIJA BEZBEDNOSNIH INCIDENATA

Odgovornost, sposobnost i spremnost većine u prihvatanju nevećinskih zajednica ključna je odlika demokratskih društava, koja se temelji na poštovanju univerzalnih principa ljudskih prava, vladavini zakona, kao i mnogobrojnim mehanizama institucionalne zaštite koji su utkani u zakonodavni okvir na Kosovu. Uprkos nemalom protoku vremena, znatnim finansijskim podsticajima međunarodne zajednice, stabilizacija društveno-političkih prilika i unapređenje odnosa Srba…