PANDEMIJA BEZBEDNOSNIH INCIDENATA

Odgovornost, sposobnost i spremnost većine u prihvatanju nevećinskih zajednica ključna je odlika demokratskih društava, koja se temelji na poštovanju univerzalnih principa ljudskih prava, vladavini zakona, kao i mnogobrojnim mehanizama institucionalne zaštite koji su utkani u zakonodavni okvir na Kosovu. Uprkos nemalom protoku vremena, znatnim finansijskim podsticajima međunarodne zajednice, stabilizacija društveno-političkih prilika i unapređenje odnosa Srba i Albanaca kao da nikada nije bio prioritet političkih elita na Kosovu.

Već pune dve decenije svedočimo ponavljajućim bezbednosnim incidentima kojima su izloženi pripadnici srpske zajednice na Kosovu. Umesto stabilnosti i bezbednog okruženja, kao predsulovima za društveni napredak, svedočimo cikličnim periodima destabilizacije unutrašnjih prilika, disonantnim tonovima i zapaljivoj retorici pojedinih političkih predstvanika.  Zabrinjavajuće je i odsustvo javnih reakcija ključnih nosilaca vlasti, ali i političkih elita unutar Kosova na brojne, do sada, zabeležene incidente,  fizičke napade, ali i veoma oštru retoriku, a čemu svedočimo u svega šest meseci tekuće godine.  

Nemoguće je naći bilo kakvo opravdanje za 48 različitih incidenata, prijavljenih od strane terenskih koordnatora Radne grupe za brzo delovanje i pokriva polugodišnji presek bezbednosnih incidenata prema srpskoj zajednici od kojih je zabeležen značajan broj oštećenja imovine Srpske pravoslavne crkve. Ovim saopštenjem i ilustrativnim prikazom nisu obuhvaćeni i brojni incidenti koji su se dogodili nakon 30.juna, koji će biti predmet konsoolidovanog godišnjeg izveštaja. Posebno brinu i brojni fizički napadi na pripadnike srspke zajednice, uključujući i slučaj povratnice Dragice Gašić u Đakovici, koja je od trenutka povratka izložena nedopustovom i neshvatljivom pritisku. Poslednji u nizu fizičkih napada je napad na Nikolu Perića, meštanina sela Zebnica, neprihvatljiv je u bilo kom smislu i zahteva, uključujući i prethodne slučajeve, hitnu i neodložnu reakciju nadležnih institucija u pronalaženju i kažnjavanju krivaca ovih dela.

Ne ulazeći u političke motive o različitim pogledima na proces normalizacije odnosa Srba i Albanaca, neshvatljivo je glasno ćutanje ključnih nosilaca centralnih i lokalnih vlasti, ali i šire javnosti o brojnim bezbednosnim incidentima usmerenim ka pripadnicima srpske zajednice. Osim toga, tužna je činjenica da se nakon pune dve decenije politički i stranački interesi stavljaju iznad potreba stanovništva koje, uprkos svemu, nastoji da obezbedi tek pristojan život, lišen bilo kakvog luksuza. Nestabilno i nesigurno okruženje u pojedinim sredinama na Kosovu bez ikakve sumnje deluju obeshrabrujuće za nevećinsku zajednicu, i u ovom trenutku nameće barem jedno pitanje: Da li smo kao društvo nespremni da prevaziđemo predrasude, odbacimo stereotipe i prihvatimo činjenicu da delimo isti prostor, dišemo isti vazduh i da svi uživamo jednaka prava bez obzira na versko opredeljnje, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost?   Duže od decenije ponavlja se ista priča o dobroj teoriji i lošoj praksi po pitanju primene različitih mehanizama zaštite nevećinkih zajednica na Kosovu. Ipak, traženje izgovora u takvoj formulaciji jeste traženje pokrića za insititucije koje već godinama krše garantovana prava, u ovom slučaju, srpske kao najbrojnije nevećinske zajednice na Kosovu.

Umesto preporuka koje se gotovo nikada ili retko kad usvajaju ovim saopštenjem zahtevamo od istražnih organa sporovođenje temeljnih istraga svih nerešenih slučajeva sa posebnim fokusom na fizičke napade o čijem će ishodu mesečno/kvartalno izveštavati širu javnost.

Pozivamo vodeće političare na Kosovu da odbace retoriku prošlosti i svoju energiju usmere na unapređenje položaja srpske i ostalih nevećinskih zajednica sa posebnim fokusom na ličnu bezbednost i insititucionalnu zaštitu bez kojih je bilo kakva incijativa o ekonomskom ili bilo kom drugom napretku, pod ovakvim uslovima, bespredmetna.  

Pozivamo premijera, predsednicu i centralne kosovske institucije da javno osude sve incidente i založe se za efikasnu istragu kojom bi se otklonile moguće javne spekulacije o motivima i počiniocima pojednih krivičnih dela. 

Pozivamo predstavnike Srpske liste, da kao deo vlade Kosova, insistiraju na institucioanlnoj zaštiti srpske zajednice, ali i otvorenom linijom komunikacije sa premijerom, direktorom policije i nadležnim insitutcijama po pitanju bezbednosti u multietničkim sredinama sa posebnim bezbednosnim rizicima.

Zahtevamo od lokalnih nosioca vlasti, predstavnika policije, predstvanika lokalnih zajednica u sredinama sa visokim bezbednosnim izazovima proaktivno delovanje uz sprovođenje redovnih mesečnih sastanaka o proceni bezbednosnih rizika u tim sredinama.

Apelujemo na međunarodnu zajednicu da se pridruži u javnoj osudi napada na pripadnike srpske zajednice i zahteva od nadležnih institucija doslednu primenu institucionalnih mehanizama zaštite prava srpske i ostalih nevećinskih zajednica kao i odgovornost centralnih i lokalnih institucija po pitanju unapređenja bezbednosti u multietničkim sredinama.

Apelujemo na medije da odgovornim izveštavanjem, činjenično utemeljenog, isključe bilo kakvu mogućnost pogrešne interpretacije u široj javnosti.

13. avgust 2021. godine

Članice Empirike:                                                                                                           
AKTIV
Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC
Centar za mir i toleranciju – CPT
Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC
Humani centar Mitrovica
Lighthouse Mitrovica
Komunikacija za razvoj društva- CSD
New Press produkcija
Mreža za građanski aktivizam
Radio Kontakt plus
Radio Kim
RTV MIR
Radio Gračanica
Radio Goraždevac
EMEG

Similar Posts