|

Istraživačko novinarstvo i prikupljanje podataka

NVO “Forum za razvoj i multietničku saradnju” – FDMC u saradnji sa NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD je u subotu, 13 aprila 2019. godine, u Gračanici,   odražala trening na temu “Istraživačko novinarstvo i prikupljanje podataka“.

Trening “Istraživačko novinarstvo i prikupljanje podataka“ je generisan na osnovu prethodno razvijenih FDMC i CSD istraživačkih analiza opštinske transparentnosti i pristupa javnim dokumentima pokrenutim u januaru 2019. godine. 

Učesnici treninga bili su predstavnici medija, kao i predstavnici organizacija civilnog društva. Pored toga, ova aktivnost proizilazi iz procene FDMC-a sa medijima i nevladinim organizacijama i njihovoj spremnosti da saznaju više o istraživačkom novinarstvu i načinu prikupljanja podataka od javne važnosti.

Uz jasno  dostavljene prezentacije i informacije učesnici sada imaju jasniju sliku različitih segmenata istraživačkog novinarstva i prikupljanja podataka od javne važnosti. S druge strane, sveobuhvatni nivo znanja i informacija doveden je na viši nivo. Važnost predstavljanja ovih procesa i alata lokalnim medijima i nevladinim organizacijama je od ključnog značaja za podizanje tehničkog nivoa znanja koja su potrebna za efektivniji rad.

Pomenuti trening deo je projekta “Podrška lokalnim nezavisnim medijima u nadgledanju i istraživanju rada lokalnih i centralnih institucija“ koji se implementira uz finansijsku podršku Američke Ambasade na Kosovu

Similar Posts