Organizacija civilnog društva u srpskoj zajednici na Kosovu
|

Organizacija civilnog društva u srpskoj zajednici na Kosovu

https://fb.watch/5ULFk0UR4v/ Ne verujete organizacijama civilnog društva? Mislite da se bave visokom politikom? Mislite da su odrođeni od zajednice? U emisiji koju je Nova društvena inicijativa pripremila u sklopu Open inicijative, novinarka iz Gračanice, Milica Stojanović Kostić i direktor RTV Mir iz Leposavića, Nenad Radosavljević govore zbog čega niste u potpunosti u pravu… Poručiće i organizacijama…

Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu
|

Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu

Preduzeća koja su registrovana u periodu od 2000. godine do novembra 2020. godine oba-vljaju različite poslovne delatnosti. Prema statistici poslovnih subjekata na Kosovu, koja je usklađena sa statističkom klasifikacijom ekonomskih aktivno-sti u Evropskoj uniji – NACE 7, registrovane poslo-vne aktivnosti u opštinama na Kosova grupisane su u 21 sektor.8 Najzastupljenija delatnost je Trgo-vina na veliko…