|

Sastanak Generalnog sekretara OSCE-a Helge Schmid sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija iz različitih zajednica

Forum za razvoj i multietničku saradnju/FDMC, bio je domaćin događaja održanog u Centru Građanske Energije/CEC u Gračanici, između generalnog sekretara OSCE-a gospođe Helga Schmid i predstavnica Roma, Aškalija, Egipćana, Srba i Albanaca. Nevladine organizacije za ženska prava imaju za cilj da unaprede profil nevladinih organizacija i podstaknu njihovo uključivanje u proces izrade novog zakona o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, uključujući i najnoviju strategiju o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici . Pored toga, nevladine organizacije su na ovom događaju imale priliku da razgovaraju o uključivanju žena u proces dijaloga Beograda i Prištine. Organizator sastanka: „Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations“ sa Kosova i Šef OSCE Misije na Kosovu gospodin Michael Davenport.

Similar Posts