Entrepreneurship Development Training / Trening za razvoj preduzetništva

On 30 November 2019 Forum for Development and Multiethnic Collaboration/FDMC, an UNHCR partner started two days “Entrepreneurship Development Training” as part of the “Improved durable solutions opportunities for internally displaced persons” project.  Women and youth IDPs situated in Collective Centers and private accommodation will be further empowered in developing their own entrepreneurship ideas but also enriching entrepreneurship knowledge.

30. novembra 2019. Forum za razvoj i multietničku saradnju/FDMC, partner UNHCR-a započeo je dvodnevni trening za razvoj preduzetništva, koji  se realizuje  u okviru projekta „Pronalaženje  trajnih  rešenja i ostalih mogućnosti za interno raseljena lica “. Interno raseljena lica, prvenstveno mladi ljudi i žene  smešteni u kolektivnim centrima, kao i u privatnom smeštaju, biće  dodatno osnaženi u razvoju sopstvenih preduzetničkih ideja ali i obogaćivanju znanja o preduzetništvu.

Similar Posts