ONLINE BAZAR

Bazar nade i rukotvorina predstavlja virtuelnu izložbu i prodaju ručnih radova, organizovana kao simboličan doprinos boljoj integraciji interno raseljenih osoba i povratnika smeštenim u kolektivnim centrima. Izložba ručnih radova “Bazar nade i rukotvorina” promoviše snagu, hrabrost i upornost onih koji još uvek žive u kolektivnim centrima. Proizvode možete poručiti „online“ putem web sajta www.fdmckosovo.org u periodu od 15.11.2020. do 15.12.2020. Podržano od strane Foruma za razvoj i multietničku saradnju, partnerske organizacije UNHCR-a.

The Bazaar of Hope and Handicrafts is a virtual exhibition and sale of handicrafts, organized as symbolic contribution towards better integration of displaced persons and refugees living in the Collective Shelters. This handcrafts exhibition “Bazar of hope and handicrafts” promotes the strength, courage, and persistence of those who are still residing in Collective Shelters. You can order the products online on the website www.fdmckosovo.org from 15.11.2020. to 15.12.2020. Supported by Forum for Development and Multiethnic Collaboration, UNHCR partner organization.

Bazari i shpresës dhe artizanat paraqet ekspoziturën virtuale dhe shitjen e punëve te dorës i organizuar si kontribut simbolik drejt integrimit më të mirë të personave të zhvendosur brenda vendit dhe refugjatëve te vendosur ne strehimore kolektive. Bazar i shpresës dhe punëve te dorës promovon forcën, guximin dhe këmbënguljen e atyre që ende banojnë në strehimore kolektive. Produktet mundet të porositni përmes web faqes www.fdmckosovo.org nga 15.11.2020. deri më 15.12.2020.  E përkrahur nga Forumi për zhvillimin dhe bashkëpunime multietnik, organizatë partnere e UNHCR.

Milica Milenković, 28

Svako ima neku vrlinu i umeće po kome se razlikuje od drugih, potrudite se da to umeće iskoristite na pravi način.

Everyone has a virtue and a skill that makes them different from others, try to use that skill in the right way.

Gjithkush e ka ndonjë virtyt dhe aftësi më të cilën dallohet nga të tjerët, përpiquni që këto virtyt ti shfrytëzoni ne mënyrën më të mirë.

Neda Ilić, 38

Snovi postoji zato da bismo ih ostvarili, ma koliko to izgledalo teško i nedostižno, treba pokušati. Nikada ne odustajte!

Dreams exist in order to make them come true, no matter how difficult and unattainable it may seem, we need to try. Never give up!

Ëndrrat ekzistojnë qe ti përmbushkemi pa mare parasysh ë se sa duken te vështira dhe te pa arritshme Duhet te mundohemi. Kurrë te mos dërgohemi

Ivana Janjić, 34

Nikada ne treba zaboraviti da postoji neko ko je u goroj situaciji od nas, i uvek se vodim tim da može biti bolje nego što je sad.

We should never forget that there is someone who is in a worse situation than us, and I am always guided by the fact that everything can be better than it is now.

Kurrë nuk duhet të harrohet se ekziston dikush që mund të jetë në një situate më të vështire se sa ne. Dhe gjithmonë duhet të udhëhiqet nga fakti se do të jetë më mirë se tani.

Dušanka Sokolović, 59

Samo je bitno da imamo dobro zdravlje i volju da nastavimo dalje, sve ostalo će doći svojim redom.

It is only important that we have good health and the will to continue, everything else will come in its own way.

Me rendësi vetëm ashte qe te kemi shëndet te mire dhe dëshire qe te vazhdojmë me tutje, q do qe tjetër do te vij ne rend.

Slađana Jovanović, 64

Uvek treba pokazati koliko smo hrabri da se suočimo sa problemima, nikada ne dozvolite sebi da klonete duhom i odustanete.

We should always show how brave we are to face problems, never allow yourself to lose heart and give up.

Gjithmonë duhet te tregojmë sa jemi te guximshëm qe te ballafaqohemi me probleme kurrë mos lejoni vetes qe te humbni shpresën dhe te dërgoheni.

proizvodi /products / produktet