| |

Hajde da svi izaberemo izazov / Let’s all choose to challenge

Izazvani svet je svet koji upozorava, a iz izazova nastaju promene. Zato, hajde da svi izaberemo izazov!

Kako možemo doprineti stvaranju rodno ravnopravnog sveta?

Proslavimo dostignuća žena. Podignimo svest protiv pristrasnosti. Preduzmimo akcije koje vode ka jednakosti.

Međunarodna organizacija “Međunarodni Dan Žena” pokrenula je kampanju pod nazivom #ChooseToChallenge (izaberi da izazoveš). Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC, partnerska organizacija UNHCR-a, odlučila je da doprinese ovoj svetskoj kampanji i podeli slike interno raseljenih žena koje su spremne da se bore za svoja prava i ravnopravnost.


A challenged world is an alert world and from challenge comes change. So let’s all choose to challenge!

How will you help forge a gender equal world?

Celebrate women’s achievement. Raise awareness against bias. Take action for equality.

The international organization “International Women’s Day” initiated a campaign called #ChooseToChallenge. Forum for Development and Multiethnic Collaboration – FDMC, UNHCR partner organization, decided to contribute to this global campaign and to share images of internally displaced women who are empowered to fight for their rights and equality.

Najbolja zaštita koju žena može imati je hrabrost. / The best protection any woman can have is courage.
Elizabeth Cady Stanton

Snažna žena gleda izazov u oči i namiguje mu. / A strong woman looks a challenge in the eye and gives it a wink.
Gina Carey

Devojke se nikada ne trebaju plašiti da budu pametne. / Girls should never be afraid to be smart.

Uspešna žena je ona koja može da izgradi čvrst temelj ciglama koje su joj drugi bacili. / A successful woman is one who can build a firm foundation with the bricks others have thrown at her.

Ne postoji moćnija sila od žene rešene da uspe. / There is no force more powerful than a woman determined to rise. W.E.B. Dubois

Ne postoji ograničenje onoga što mi, kao žene, možemo postići. / There is no limit to what we, as women, can accomplish. Michelle Obama

Devojčice sa snovima postaju žene sa vizijom. / Little girls with dreams become women with vision.

Verovala je da može, pa je to i uradila. / She believed she could, so she did.

Similar Posts