|

CENTAR GRAĐANSKE ENERGIJE

Projekat Foruma za razvoj i multietničku saradnju “Centar Građanske Energije –
CEC” u Gračanici promoviše građanske inicijative i angažovanja, društvenu
koheziju i reprezentativnost zajednice, služi podizanju svesti o procesu dijaloga, a
dostupan je i kao svakodnevni servisni centar koji svi građani mogu koristiti za
različite planirane aktivnosti i dalji doprinos razvoju otvorenog društva, kao i
ostvarenju pozitivnih promena na centralnom Kosovu.


Centrom upravlja Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC). CEC u Gračanici
je 15-og maja 2019. inicirala Kosovska fondacija za otvoreno društvo, koja i finansira njegov rad.


U gračaničkom CEC-u je tokom devet meseci, od 15. maja 2019. do 16. marta
2020, organizovano oko 170 događaja sa više od 2.800 učesnika.


CEC je multietnički centar, mesto spajanja i razmene iskustava svih zajednica, sa
ciljem izgradnje budućih odnosa, zasnovanih na uzajamnom poštovanju principa
otvorenog društva. To je prostor za otvorene razgovore o aktuelnim i važnim
temama za sve zajednice na centralnom Kosovu, poput procesa dijaloga Prištine i
Beograda zarad osnaživanja otvorene i iskrene komunikacije unutar srpske, ali i
između srpske i albanske zajednice.


Centar građanske energije u Gračanici, kroz dnevne aktivnosti podržava dalju
transformaciju i podizanje svesti javnosti, uz predstavljanje različitih pogleda, ne
samo na političke, već i na svakodnevne poteškoće sa kojima se građani susreću.
FDMC, koji je zadužen za upravljanje CEC-om, pažljivo ceni potencijalne rizike koje
sa sobom nosi koronavirus i, uz poštovanje svih preporuka kosovske vlade,
preduzima odgovarajuće mere.

Similar Posts