FDMC Jobs : Volonter UN-a; Učešće mladih u zajednici (dve pozicije)

Volonter UN-a; Učešće mladih u zajednici (dve pozicije)
Lokacija: Gračanica


UN Volonter će biti angažovan u organizaciji Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC) sa sedištem u Gračanici, koja sprovodi različite projekte koji imaju za cilj promovisanje društvene kohezije i građanskog angažmana u zajednici. Volonter UN-a će pomagati timu FDMC-a kroz različite aktivnosti koje su prikazane u “Opisu zadataka”.

Opis zadataka:
Pod direktnim nadzorom direktora FDMC-a, UN Volonter će preduzeti sledeće zadatke:
 Proći obuku o procesima i aktivnostima koje sprovodi FDMC.
 Sarađivaće sa svim članovima FDMC tima i pridržavaće se vrednosti, politika, praksi i postupaka, prolaskom kroz obuku za razvijanje veština.
 Pomagaće timu FDMC-a u sprovođenju aktivnosti za mlade.
 Doprinosiće razvoju inovativnih lokalnih ideja mladih i aktivnostima.
 Po potrebi će pomagati u administrativnim i organizacionim poslovima.
 Vodiće evidenciju o aktivnostima i najboljim praksama.
 Sve druge srodne zadatke koje nadređeni može zatražiti ili dodeliti.

Kriterijumi i uslovi:
Morate imati najmanje 18 godina i biti voljni za pomoć u stvaranju promena u zajednici.
 Srednjoškolsko obrazovanje ili slično;
 Volonterski rad, angažovanje u zajednici ili radno iskustvo mogu se uzeti u obzir umesto bilo kakvog formalnog obrazovanja;
 Veštine u razvoju zajednice;
 Osnovno korišćenje računara i Office aplikacija.
 Dobre komunikacione i koordinacione veštine.
 Potrebno je dobro poznavanje radnog jezika odgovarajuće opštine.
 Osnovno znanje engleskog jezika je poželjno.


Plan rada i trajanje:
Puno radno vreme: 5 dana nedeljno.
Trajanje angažovanja: 6 meseci.
Mesto rada: Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC).


Beneficije/prednosti
Mesečni dodatak za volonterski život.
Zdravstveno osiguranje tokom celog perioda angažovanja.
Pravo na odsustvo.
Mogućnost usavršavanja.


Rok za podnošenje CV/radne biografije je do 22 juna 2020 u 24:00 na fdmcgrac@gmail.com

Similar Posts