FDMC na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u poseti sigurnoj kući u Novom Brdu / FDMC on the International Day for the Elimination of Violence against Women visits a safe house in Novo Brdo/ Novobërdë

Partnerska organizacija UNHCR-a Forum za razvoj I multietničku saradnju / FDMC na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama organizovala je posetu sigurnoj kući u Novom Brdu.

Rad I funkcionisanje sigurne kuće predstavljen je ženama iz kolektivnih centara. Početak obeležavanja  godišnje kampanje “16 dana aktivizma” započeo je sastankom osoblja Ženskog prihvatnog centra sa predstavnicima raseljenih iz kolektivnih centara. Aktivistkinja za ženska prava Nevenka Rikalo istakla je da je  ovo samo  jedna od prilika da se podsetimo svih žena žrtava nasilja, počevši od onih žena koje su život izgubile boreći se za prava žena, pa sve do onih žrtava porodičnog I partnerskog nasilja. 

Stanovnice kolektivnih centara najviše je interesovao program zaštite od seksualnog I rodno zasnovanog nasilja, koji im je do detalja predstavila izvršna direktorica Prihvatnog centra u Novom Brdu, Vesna Stajić.

Nevladina organizacija Forum za razvoj I multietničku saradnju prilikom prve posete Sigurnoj kući obezbedila je sredstva za ličnu  higijenu namenjenih  korisnicima ovog centra.

“Svaka donacija sredstava za održavanje lične higijene ali i higijene prostora je uvek dobrodošla. Posebno mi je drago što su mladi ljudi prepoznali važnost i potrebe ove ustanove, jer nasilje nije lična, već društvena stvar, zajedno ga možemo iskoreniti.” Zaključila je izvršna direktorica Prihvatnog centra, Vesna Stajić.

FDMC u saradnji sa svojim Međunarodnim partnerima nastaviće da ukazuje na probleme rodnog i seksualnog nasilja koje je prisutno u našem društvu. Kroz različite radionice nastaviće da radi na ostvarivanju i jačanju veze između relevantnih institucija i raseljenih lica u cilju prevencije i odgovora na seksualno i rodno zasnovano nasilje.

The UNHCR partner organization Forum for Development and Multiethnic Collaboration / FDMC organized a visit to a safe house in Novo Brdo/ Novobërdë on the International Day for the Elimination of Violence against Women.

The work and functioning of the safe house was presented to the Internally displaced women from Collective Shelters. The annual campaign “16 Days of Activism” began with a meeting between representatives of the safe house and internally displaced persons from Collective Shelters. Women’s rights activist Nevenka Rikalo pointed out  that this is just one of the opportunities to remind of  all women victims of violence, starting with those women who lost their lives fighting for women’s rights, and to those victims of domestic and partner violence.

The Collective Shelters beneficiaries were most interested in the program for protection against sexual and gender-based violence, which was presented to them in detail by the executive director of the Safe House, Vesna Stajić.

„Every donation of products for maintaining personal hygiene, but also space hygiene, is always welcome. I am especially glad that young people have recognized the importance and needs of this institution, because violence is not a personal but a social matter, and together we can eradicate it.” – Mrs. Stajic pointed out.

FDMC, in cooperation with International Partners, will continue to point out the problems of gender and sexual-based violence, that are present in our society. FDMC will continue to facilitate improvement of relations, engagement and connections between relevant stakeholders and displaced persons on actions to prevent and respond to SGBV.

Similar Posts