| |

Koordinacioni sastanak sa civilnim sektorom

Forum za razvoj i multietničku saradnju /FDMC je u Centru građanske energije u Gračanici danas održala koordinacioni sastanak sa predstavnicima civilng sektora. Na sastanku je predstavljen novi način rada Centra građanske energije u toku pandemije. Uz poštovanje i praćenje svih epidemioloških mera u Centru građanske energije se mogu i dalje održavati različite aktivnosti civilnog sektora ali sa maksimalnim brojem od 10 učesnika. Kako bi ojačali kapacitete i pružili podršku civilnom sektoru Forum za razvoj i multietničku saradnju u okviru projekta Gračanica Bridge Rewiring 20/21, koji finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo/ KFOS pruža mogućnost korišćenja ZOOM platforme nevladinim organizacijama.

Similar Posts