Online Bazar nade i rukotvorina / Online Bazari i shpresës dhe artizanat / Online Bazar of hope and handicrafts

Bazar nade i rukotvorina predstavlja virtuelnu izložbu i prodaju ručnih radova, organizovana kao simboličan doprinos boljoj integraciji interno raseljenih osoba i povratnika smeštenim u kolektivnim centrima. Izložba ručnih radova “Bazar nade i rukotvorina” promoviše snagu, hrabrost i upornost onih koji još uvek žive u kolektivnim centrima. Proizvode možete poručiti „online“ putem web sajta www.fdmckosovo.org u periodu od 15.11.2020. do 15.12.2020.

Podržano od strane Foruma za razvoj i multietničku saradnju, partnerske organizacije UNHCR-a.

The Bazaar of Hope and Handicrafts is a virtual exhibition and sale of handicrafts, organized as symbolic contribution towards better integration of displaced persons and refugees living in the Collective Shelters. This handcrafts exhibition “Bazar of hope and handicrafts” promotes the strength, courage, and persistence of those who are still residing in Collective Shelters. You can order the products online on the website www.fdmckosovo.org from 15.11.2020. to 15.12.2020.

Supported by Forum for Development and Multiethnic Collaboration, UNHCR partner organization.

Bazari i shpresës dhe artizanat paraqet ekspoziturën virtuale dhe shitjen e punëve te dorës i organizuar si kontribut simbolik drejt integrimit më të mirë të personave të zhvendosur brenda vendit dhe refugjatëve te vendosur ne strehimore kolektive. Bazar i shpresës dhe punëve te dorës promovon forcën, guximin dhe këmbënguljen e atyre që ende banojnë në strehimore kolektive. Produktet mundet të porositni përmes web faqes www.fdmckosovo.org nga 15.11.2020. deri më 15.12.2020. 

E përkrahur nga Forumi për zhvillimin dhe bashkëpunime multietnik, organizatë partnere e UNHCR.

Similar Posts