Otvoreno sa … “Postizborna ocekivanja srpske zajednice na Kosovu”

Političku debatu „Postizborna očekivanja srpske zajednice na Kosovu“ organizovala je nevladina organizacija Forum za razvoj i multietničku saradnju/ FDMC uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo / KFOS.” Otvoreno sa… ” debata je deo projekta Gračanica Bridge Rewiring podržana od strane Kosovske fondacije za otvoreno drustvo – KFOS.
Gosti debate bili su: Dejan Radivojević, Izvršni direktor NVO Foruma za razvoj i multietničku saradnju / FDMC
Darko Dimitrijević, glavni i odgovorni urednik Radio Goraždevac
Dušan Radaković, regionalni koordinator za Sever Kosova ispred Demokratije na delu.

Similar Posts