U Gračanici je otvoren Centar građanske energije-CEC

Centar građanske energije je prvi prostor te vrste na centralnom Kosovu koji će promovisati dalje građanske inicijative i angažovanje, društvenu koheziju zajednice, reprezentativnost i služiće kao svakodnevni servisni centar koji će svi građani imati pravo da koriste za različite planirane aktivnosti uz efikasniji doprinos otvorenijem razvoju civilnog društva i vidljivim promenama.

Centar građanske energije u Gračanici će dodatno ponuditi pristojan prostor i poboljšati sposobnost i kreativnost zajednica kako bi dalje razvijale i poboljšavale komunikaciju prema drugim zajednicama, lokalnim i centralnim vlastima, i kako bi promovisale pravilan koncept jednakosti i osećaja pripadnosti procesu razvoja otvorenog društva i vidljivoj promeni. Centar građanske energije u Gračanici će imati važnu ulogu katalizatora u interakciji svih zajednica, i na mnogo načina će dodatno graditi kapacitete društva.

Izvrsni direktor Foruma za multietničku saradnju, koji će upravljati radom CEC-a, Dejan Radivojević je posebno naglasio da će ovaj prostor služiti kao multietnički prostor u kome će se sretati, razmenjivati mišljenja i ideje svih zajednica.


Postoji potreba za otvorenom i iskrenom komunikacijom koju Centar građanske energije-CEC planira da podrži kroz organizovane aktivnosti i obezbeđivanjem odgovarajućeg prostora za sve građane, ugrožene grupe, interno raseljena lica i njihove aktivnosti“, dodao je Radivojević.

Programski deo aktivnosti će sprovoditi Forum za multietničku saradnju (FDMC), Komunikacija za razvoj društva (CSD) i Centar za mir i toleranciju (CPT).


Centar građanske energije je iniciran i finansiran od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo/KFOS.

Similar Posts