|

Radionica o modalitetima praćenja, izveštavanja i evaluacije patronažnog programa / Workshop on monitoring, reporting and supervision modalities in Home Visiting Programme

U Centru građanske energije u Gračanici partnerska organizacija UNICEF-a Forum za Razvoj i Multietničku Saradnju, organizovala je radionicu o modalitetima praćenja, izveštavanja i evaluacije patronažnog programa. Zdravstveni radnici Domova zdravlja iz Gračanice, Štrpca, Gušterice i Ugljara svoje aktivnosti sprovode uz maksimalnu posvećenost i uz učešće korisnika njihovih usluga. Monitoring patronažnog programa podrazumevao je razmenu iskustava zdravstvenih radnika iz različitih Domova zdravlja, pored toga najviše je bilo govora o poseti bebama i odojčadi u toku pandemije, gde je zaključeno da se patronažne sestre strogo moraju pridržavati uputstava epidemiologa o načinu organizovanja kućnih poseta.

Projekat pod nazivom “Program kućnih poseta” podržan je od strane Vlade Luksemburga. Radionica je održana uz poštovanje svih epidemioloških mera.

In Civic Energy Center in Gracanica/CEC, Forum for Development and Multiethnic Collaboration, UNICEF’s partner organization has organized workshop on monitoring, reporting and evaluation in Home Visiting Progamme. Medical staff from Gracanica, Strpce, Gusterica and Ugljare Health Centers are implementing their activities with maximum commitment and with participation of the users of their services. Monitoring of the patronage program has included the exchange of experiences of health workers from different Health Centers. In addition, there was mostly talk about visiting babies and infants during the pandemic, where it was concluded that patronage nurses must strictly follow the epidemiologist’s instructions on how to organize home visits.

Project “Home Visiting Programme” is supported by Luxembourg Aid and Development. Workshop was held with respecting all preventive measures.

Similar Posts